Buig de uiteindes van de ring iets verder uit elkaar